Drutex w Australii

Taraplessa
Czytelnik
Czytelnik
Posty: 1
Rejestracja: śr wrz 18, 2019 11:37 am

Drutex w Australii

Post autor: Taraplessa » śr wrz 18, 2019 11:57 am

Jako nabywca produktów Drutex chce poruszyć temat w zakresie:
Drutex, producenci i ich autoryzowani przedstawiciele handlowi, Urzędy i Instytucje, które działają na rzecz kształtowania za granicą rzetelnego wizerunku Polski i polskich produktów.

„Świat nie zostanie zniszczony przez tych, którzy czynią zło, ale przez tych którzy patrzą na to bez podjęcia jakiegokolwiek działania.” – Albert Einstein.
Cytatem tym, mogę podsumować nasza historię, która trwa nadal (już ponad 6 lat) i związana jest z zakupem okien polskiego producenta – Drutex. Produkty nabyliśmy wraz z montażem za pośrednictwem tegoż producenta autoryzowanych przedstawicieli handlowych w Australii.
Jako Polacy mieszkający w Australii, chcieliśmy wymienić okna i drzwi ogrodowe w naszym domu na polskie, mając na celu wspieranie polskich producentów.
Niestety, to co zafundowała nam firma Drutex i jej autoryzowani przedstawiciele handlowi w Australii to bezprawie, masakra i moralny skandal.
Fakty te wielokrotnie przedstawiane była polskim Urzędom i Instytucja, oraz ZPOiD.
Jako Polacy mieszkający w Australii w 2013 roku (mój mąż) zawarł kontrakt z akredytowanymi przedstawicielami handlowymi Ambasadora Polskiej Gospodarki – Drutex.

Kontrakt opiewał na kwotę 8 500 $AD i dotyczył sprzedaży i montażu w naszym domu okien i drzwi ogrodowych firmy Drutex.
Firma Drutex udzieliła nam pięcioletnich gwarancji na swoje produkty.
Autoryzowani przedstawiciele handlowi firmy Drutex – firma Varmhus (trzech wspólników) udzielili nam dziesięcioletniej gwarancji z tytułu zawartego kontraktu (okna i drzwi zostały nam dostarczone w styczniu 2014 roku zaś w dniu 30.06.2014.firma ta została zlikwidowana, zaś jeden ze wspólników powołał nowa firmę nadal będąc autoryzowanym przedstawicielem handlowym Drutex).
Z tytułu zawartego kontraktu, dokonaliśmy płatności 10 046,36 $AD czyli powyżej kwoty wynikającej z zawartego kontraktu – kwota dodatkowo wyłudzona od nas to 1 546,36 $ AU.

W styczniu 2014 roku, po niedanych próbach montażu produktów firmy Drutex w naszym domu, robionych przez autoryzowanych przedstawicieli handlowych Drutex, którzy byli przeszkoleni przez Drutex (takie oświadczenie złożył jeden ze wspólników w Sądzie, okazało się:
- Dostarczone nam okna i drzwi mają znaczące wady pomiarowe i techniczne (potwierdzają to stan faktyczny, jak i raporty niezależnego inspektora budowlanego Mr Peter Jancovic, jak i opinia jednego z polskich portali działającego w zakresie dobrego montażu).
Poniżej cytuje opinie jednego z polskich portali zajmujących się montażem okien i drzwi:

„Wszystko, co dalej napiszę, oparte jest na europejskich lub polskich wymaganiach i zaleceniach technicznych oraz obowiązującej wiedzy technicznej.
Widoczne na zdjęciach konstrukcje okienne zamontowane są ewidentnie wadliwie, a tak wykonany montaż, ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy i wymagania dotyczące szczelności powietrznej połączenia okna z ościeżem, nie mógłby przejść odbioru z wynikiem pozytywnym, nawet jeżeli strony umowy umówiłyby się na taki właśnie sposób wykonania prac. Wydaje się, że podstawową przyczyną rzutującą na sposób prowadzenia robót jest błędne wymiarowanie konstrukcji okiennych. Do wymiarowania przyjmowano wymiary światła ościeża wykończonego boazerią zamiast wymiarów światła ościeża elementów konstrukcyjnych budynku. Oba wymiary mogą różnić się w zasadniczy sposób. Wymiana okien to nic innego, jak odtworzenie stanu istniejącego przy użyciu nowych, nowocześniejszych wyrobów budowlanych, w tym przypadku okien PVC. W przypadkach widocznych na zdjęciach konstrukcje okienne są zbyt małe względem wymiarów konstrukcyjnych ościeży. Pozostałe błędy są już li tylko pochodną tego podstawowego. Zbyt małe wymiary konstrukcji okiennych sprawiają, że uszczelnienie wykonane pianką PU widoczne jest po obu stronach konstrukcji. Pianka PU jest materiałem nasiąkliwym i degradującym się pod wpływem promieniowania UV. Widoczny na zdjęciach sposób uszczelnienia powoduje, że materiał w szczelinach dylatacyjnych jest i będzie narażony na zamakanie od wody opadowej, a to z kolei powoduje powstawanie mostków cieplnych oraz degradację konstrukcji budynku i samego uszczelnienia poddawanego nieustannemu nasiąkaniu i wysychaniu. Widoczny na zdjęciach brak ciągłości izolacji jest również błędem wykonania. Z materiału trudno wnioskować o jakości wykonanych połączeń mechanicznych okna z ościeżem. Nie wiadomo, ile jest punktów mocowania i jak są rozmieszczone. Na jednym ze zdjęć prezentowany jest przykładowy łącznik (śruba). Jeżeli takie łączniki zostały użyte do wykonania połączeń, to w praktyce te połączenia nie istnieją. Zadaniem połączeń mechanicznych jest przenoszenie obciążeń działających prostopadle do płaszczyzny okna, a w szczególności sił pochodzących od parcia i ssania wiatru. Zbyt mała głębokość, na jaką łącznik wchodzi w elementy konstrukcji budynku, spowoduje, że już oddziaływanie nawet niewielkich obciążeń może być powodem trwałego odkształcania się konstrukcji okiennej poddawanej jednoczesnemu oddziaływaniu wiatru i temperatur. W przypadku oddziaływania silnego wiatru, powodującego ciśnienia rzędu 600 Pa i większe, może dojść do wyrwania okna z muru konstrukcyjnego i bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi i bezpieczeństwa mienia. Na zdjęciach widać również, że konstrukcje okienne nie są właściwie podparte przy użyciu tzw. klocków podporowych. Brak podparcia oznacza, że siły pochodzące od ciężaru konstrukcji nie są przenoszone na mur konstrukcyjny, co może być powodem powstawania odkształceń kształtowników okiennych, a w konsekwencji skutkować trwałą utratą niektórych właściwości użytkowych produktu, jak chociażby szczelności. Mając powyższe na uwadze, można pokusić się o stwierdzenie, że widoczny na zdjęciach montaż okien nie spełnia podstawowych warunków określanych w europejskich źródłach wiedzy technicznej.”.

Niezależny Inspektor Budowlany Mr Peter Jancovic potwierdził w Sądzie, że: „wykonane prace nie przejdą inspekcji budowlanej w Australii.”

- Wadliwe okna i drzwi nie można zamontować zgodnie z podstawowymi wymogami budowlanymi.

- Okna po nieudanych próbach montażu dokonanych przez przedstawicieli handlowych firmy Drutex (montaż został wykonany zgodnie z instrukcja producenta, takie oświadczenie złożył w Sadzie przedstawiciel handlowy Drutex) są niebezpieczne dla naszego mienia i przebywających w nim ludzi.

- Niebezpieczne drzwi ogrodowe, zamontowane z połamaną ramą zaczęły się rozpadać i uszkodziły stopę 4-ro letniego dziecka.

- Po nieudanych próbach montażowych dokonanych przez autoryzowanych przedstawicieli handlowych Drutex, nasz dom stracił na wartości 40 000 $AU stan ten trwa nadal.

- Do jednego z pomieszczeń podczas intensywnych deszczów, do wewnątrz wlewa się deszczówka.

- W styczniu 2014, po nieudanych próbach montażu jak i z powodu zaistniałego konfliktu pomiędzy przedstawicielami handlowymi firmy Drutex (o czym Drutex był informowany), bezpodstawnie i bezprawnie zostaliśmy wciągnięci w nieuczciwe procesy sadowe (około 6 lat). Fakt ten potwierdza Decyzja Trzech Sędziów Sądu Najwyższego. Decyzja Trzech Sędziów Sądu Najwyższego odrzuciła Decyzje poniższych Instancji, na które zostaliśmy narażeni.

- Podczas bezpodstawnych i nieuczciwych procesów sądowych, które bezpodstawnie zainicjowali przedstawiciele handlowi polskiego producenta, (pomimo, że nie wywiązali się z kontraktu, pomimo, że zapłaciliśmy im powyżej niż opiewał kontrakt, pomimo, iż dokonali zniszczeń naszego mienia) zostaliśmy narażeni na znaczne koszty sadowe, prawne i inne w kwocie około 100 000 $AD i krzywdy moralne.

- Podczas bezpodstawnych i nieuczciwych procesów sądowych, jeden z przedstawicieli handlowych firmy Drutex oszukiwał nas jako strony procesu, że jest reprezentowany w trakcie toczących się spraw przez prawnika, który jak się okazało nie mając legitymacji procesowej przystąpienia do procesu – udając, iż reprezentuje zobowiązania firmy Varmhus, zaś jak się okazało reprezentował firmę, która stanowiła koszty powstałe w wyniku nie wywiązania się z kontraktu przedstawicieli handlowych Drutex ( fakt ten potwierdzają Decyzje sadowe, z których jednoznacznie wynika, ze zobowiązania firmy Varmhus nie były przez nikogo reprezentowane – fakt ten był zatajany przed nami). Miało to na celu wprowadzenie nas w błąd i umożliwienie przedstawicielowi handlowemu firmy Drutex, unikniecie odpowiedzialności za niewywiązanie się z kontraktu i powstałych strat na naszym mieniu. Tym samym prawnik autoryzowanego przedstawiciela handlowego Drutex bezpodstawnie chciał wyłudzić od nas 12 000 $AD z tytułu „reprezentacji” i naraził nas na kolejne procesy sądowe – robił to na zlecenie przedstawiciela handlowego firmy Drutex, o czym Drutex był informowany i inne Urzędy.

- W trakcie procesów sądowych wyszły na jaw dodatkowe fakty, a mianowicie, iż akredytowani przedstawiciele handlowi Drutex pomimo, iż nie są podatnikami podatku GST (VAT) wykorzystują Sąd i nas jako klientów do wyłudzeń podatku GST (VAT).

- Przez prowadzenie nierzetelnej dokumentacji księgowej przedstawiciel handlowy firmy Drutex, wykorzystując Sąd starał się wyłudzić od nas dodatkowe nienależne mu środki finansowe, zastraszając nas sprzedażą fikcyjnych długów.

- Podczas bezpodstawnych i nielegalnych procesów sądowych, na które zostaliśmy narażeni przez autoryzowanych przedstawicieli handlowych polskiego producenta, byliśmy, zastraszani, pomawiani, ponizani…

- Przez nielegalne działania autoryzowanego przedstawiciela handlowego polskiego producenta, jesteśmy dyskryminowani i zostaliśmy pozbawieni podstawowych praw człowieka i obywatela, sprawa w tym zakresie została wniesiona do ONZ w Genewie. Nielegalne działania na prawie i na nas przez autoryzowanych przedstawicieli firmy Drutex – Ambasadora Polskiej Gospodarki, sprawiły, iż został zakłócony nasz mir domowy i delikatnie stwierdzając, czujemy się niekomfortowo.

- Zostaliśmy oszukani co do posiadanych przez producenta Drutex wymagalnych australijskim prawem certyfikatów AS 2047. Firma Drutex i jej przedstawiciele handlowi pomimo naszych praw, odmówili nam przedstawienia tych certyfikatów. Co jest nielegalne i stanowi, że mamy nie tylko niebezpieczne, wadliwe, ale i nielegalne w Australii produkty polskiego producenta.

- Firma Drutex bezpodstawnie odmówiła nam naszych praw wynikających z udzielonych nam gwarancji na ich produkty – pomimo, iż firma Varmhus – autoryzowany przedstawiciel handlowy firmy Drutex została zlikwidowana zaledwie po kilku miesiącach po zawartym kontrakcie.

- Firma Drutex odmówiła nam wyjaśnień co do stanu prawnego udzielonych nam gwarancji przez Drutex.

- Firma Drutex pomimo naszych wielokrotnych zapytań, odmówiła nam swojej odpowiedzi w zakresie prawidłowości wykonanych przez jej autoryzowanych przedstawicieli handlowych prac montażowych w naszym domu. Pomimo, iż przedstawiciel Drutex składał w Sądzie oświadczenia, że prace wykonane w naszym domu zostały wykonane zgodnie z europejskimi standardami i instrukcja producenta, co również było ważne co do wymogów gwarancyjnych firmy Drutex.

- Firma Drutex odmówiła nam wyjaśnień w zakresie na kogo przechodzą zobowiązania zlikwidowanej firmy Varmhus. Tu wyjaśniam, iż firma Varmhus została zamknięta a jeden z jej wspólników otworzyła nowa firma Oknalux – nadal będąc autoryzowanym przedstawicielem handlowym Drutex. Wspólnik ten jako były współwłaściciel firmy Varmhus, który osobiście zawarła kontrakt z moim mężem na sprzedaż i montaż produktów firmy Drutex, wspólnik ten dokonała błędnego zamówienia okien i drzwi jak i brała udział w zniszczeniu naszego domu, nie czuje się zobowiązany za powstałe zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu, dokonanych szkód na naszym mieniu i powstałe koszty sądowe i prawne na które nas naraził - przy pełnej wiedzy Drutex.

W wyniku przestępczych działań akredytowanych przedstawicieli handlowych Drutex na prawie, Sądzie i na nas, mój mąż został zastraszany w miejscu pracy utratą zatrudnienia, co doprowadziło go do wylewu i utraty częściowego widzenia w prawym oku.
Jest to jedynie cząstka tego na co została narażona nasza rodzina po zakupie polskich produktów – Ambasadora Polskiej Gospodarki – Drutex.
Jako Polacy – Polonia – jesteśmy moralnie ZDRUZGOTANI zaistniałymi FAKTAMI.

O zaistniałych faktach j/w mając na uwadze nasze prawa, mając na uwadze nasze prawa klienta, mając na uwadze dobro polskich producentów i ich produktów, mając na uwadze, iż zaistniałe fakty godzą w tworzenie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki jako wiarygodnego, rzetelnego i stabilnego partnera handlowego, informowaliśmy stosowne Urzędy, jak i Związek Polskie Okna i Drzwi.

Tu wyjaśniam, iż o produktach firmy Drutex mówi się - polskie produkty.

Niestety Urzędy i Instytucje ignorowały powstałe fakty i nasze prawa.
Urzędy i Instytucje, na nasze prośby w zakresie interwencji wobec firmy Drutex jak i uszanowanie naszych praw, odpowiadały nie na temat lub ignorowały zaistniałe fakty, czasami odpowiadały:

- mieszkacie daleko,
- nie płacicie podatków (płaciłam przez ponad 28 lat),
- Ministerstwo nie ma możliwości ustosunkowania się do wykonanego montażu (nigdy o to nie prosiliśmy Ministerstwo),
- Nie mamy wpływu na Australijskie Sądy (nie prosiliśmy o wpływanie na Australijskie Sądy a o interwencję w zakresie poszanowania naszych podstawowych praw człowieka i obywatela)
- Urzędy powoływały się na nieprawomocne postanowienia sądowe (co świadczy o ich niekompetencji), od których odwoływaliśmy się a na dzień dzisiejszy postanowienia te są odrzucone przez Najwyższy Sad SA.
- Urzędnicy w swoich rozważaniach pomijali zasadę fakty i prawo, jak również ignorowali raport niezależnego inspektora budowlanego, niezależną wycenę poniesionych przez nas strat na naszym mieniu, jak i ignorowali zdjęcia wykonanych prac montażowych, pomijali fakt, ignorowali fakt, iż jesteśmy ofiarami nielegalnych poczynań autoryzowanych przedstawicieli handlowych – Ambasadora Polskiej Gospodarki – Drutex, jak i firmy Drutex.
- Urzędnicy pomijali fakt, iż sprzedane nam produkty firmy Drutex maja znaczące wady i nie posiadają wymagalnych australijskim prawem certyfikatów AS 2047, co oznacza, że zostały nielegalnie sprzedane w Australii. Kwestia ta była przed nami zatajana zarówno przez Drutex jak i jego przedstawicieli handlowych. Przedstawiciel handlowy Drutex w sądzie oświadczył – kłamiąc, iż wszystkie sprzedane nam produkty posiadają wymagane certyfikaty.
- Urzędnicy pomijają fakt, iż autoryzowany przedstawiciel handlowy Drutex oświadczył w Sądzie i nam, iż wykonane prace są zgodne z instrukcja montażu firmy Drutex, co Drutex nie negował.
- Urzędnicy pomijają fakt, iż wykonany montaż zgodnie z instrukcja producenta zniszczył nam dom, nie przejdzie żadnej inspekcji budowlanej, jest niebezpieczny i przynosi wstyd polskim producentom.
- Urzędnicy pomijają fakt, iż dokonanych zniszczeń, przestępstw dokonał autoryzowany przedstawiciel handlowy Ambasadora Polskiej Gospodarki – Drutex.
- Urzędnicy pomijają fakt, iż zaistniałe fakty podważają wiarygodność i wizerunek polskich producentów i ich przedstawicieli handlowych.
- Urzędnicy pomijają fakt, iż autoryzowani przedstawiciele Ambasadora Polskiej Gospodarki – Drutex zrobili przestępstwa na prawie, Sądach, klientach, Urzędach i podatku GST (VAT), narażając swoich klientów na znaczne straty, koszty i krzywdy moralne.
- Urzędnicy pomijają fakt, iż brak reakcji Urzędników na łamanie naszych praw przez producenta i działanie w przestępstwie na prawie i na nas przez autoryzowanych przedstawicieli handlowych Drutex, umożliwiło im unikniecie odpowiedzialności za zrobione bezprawie na prawie, Sądach i na nas, a my jako ofiary ponosimy tego znaczące koszty i straty, co jest niezgodne z prawem, moralnością i etyką.
- Urzędnicy pomijają fakt, iż zostaliśmy pozbawieni podstawowych praw człowieka i obywatela i nasza sprawa wniesiona jest do ONZ w Genewie.
- Urzędnicy pomijają fakt, że gdyby podjęli stosowna akcje w stosunku do Drutex, nie doszłoby do znaczących przestępstw na prawie, Sądach i na naszych prawach i byśmy nie byli narażeni na tak znaczne koszty i straty finansowe i moralne. Nie doszłoby do podważenia wizerunku i wiarygodności polskich producentów i ich przedstawicieli handlowych.
- Urzędnicy pomijają fakt, iż to co wyprawia autoryzowany przedstawiciel handlowy Ambasadora Polskiej Gospodarki – Drutex (przy pełnej wiedzy Drutex) jest niezgodne z prawem i godzi w dobry wizerunek polski i polskich producentów.
- Urzędnicy pomijają fakt, iż z tytułu nielegalnych działań autoryzowanych przedstawicieli Ambasadora Polskiej Gospodarki – Drutex, ignorowaniu naszych praw przez Drutex, ignorowaniu zaistniałych faktów i naszych praw przez Urzędy i ludzi zaufania publicznego byliśmy i jesteśmy ich ofiarami i zostaliśmy upokarzani, pozbawieni podstawowych praw człowieka i obywatela, co jest niezgodne z podpisanym przez Polskę i Australie Międzynarodowym Paktem Praw Człowieka Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 16 grudnia 1966 roku, prawami klienta, moralnością i etyka.

Fakt łamania naszych podstawowych praw człowieka i obywatela potwierdza Decyzja Sadu Najwyższego.
- Nie można pominąć istotnych faktów, iż obecnie mamy prawomocną Decyzję Najwyższego Sądu, która odrzuca Decyzje poniższych instancji, które były nieprawomocne i niezgodne z prawem, na które bezpodstawnie powoływali się Urzędnicy w swoich decyzjach.
- Nie można pomijać faktu, iż w wyniku zaniechań Urzędników i nielegalnych działań na prawie autoryzowanych przedstawicieli Ambasadora Polskiej Gospodarki – Drutex, jak i ignorowaniu naszych praw przez Drutex, zostaliśmy pozbawieni podstawowych praw człowieka i obywatela i sprawa obecnie jest wniesiona do ONZ w Genewie.
- Nie można pomijać faktu, iż po wymianie okien (zgodnie z instrukcja producenta) na produkty polskiego producenta, mamy nadal zniszczony dom i bezpodstawnie zostaliśmy narażeni na ogromne koszty i straty.

- Związek Polskie Okna i Drzwi w dniu 29.09.2015. za pośrednictwem Dyrektora Biura Pana Pawła Wróblewskiego odpisał nam cyt.: „POiD zmuszona jest stwierdzić brak kompetencji do zajęcia stanowiska w sprawie.” (w ocenie prawidłowości wykonanego montażu) „W przedmiocie zaś obowiązywania gwarancji sugerujemy zwrócić się bezpośrednio do producenta okien, tj. Drutex.” (producenta, który ignoruje nasze prawa i zaistniałe fakty). „Życzę pozytywnego rozstrzygnięcia sporu pragniemy również wskazać, że dalsza korespondencja w zakresie udzielenia odpowiedzi na przedstawione pytania pozostanie bez odpowiedzi.” – Pozostawiam to bez komentarza.
Ponownie dzwoniąc w dniu 13.09.2019. do ZPOiD z prośbą o ustosunkowanie się do zaistniałych faktów, przez Związek ZPOiD osoba z ZPOiD stwierdziła, iż moja rozmowa go „mierzi.” – pozostawiam to bez komentarza.

Pragnę zwrócić uwagę, iż ignorowanie przez Urzędy naszych praw i zaistniałych faktów umożliwia firmie Drutex ignorowanie naszych praw i zaistniałych faktów, zaś jego przedstawicielom handlowym umożliwia wykorzystywanie prawa i Sądów do przestępstw, jak i narażenia nas na znaczne straty i koszty, oraz krzywdy moralne, pozbawiło nas naszych podstawowych praw człowieka i obywatela, do czego przyczyniła się bierna postawa Urzędników i Instytucji. Dodatkowo akceptowanie niezgodnych z prawem zachowana podważa wiarygodność Polski i polskich producentów.

Jako Polakom mieszkającym w Australii, jest nam wstyd, że do zaistniałych przestępstw na prawie, Sądzie i na nas dopuścili się Polacy, którzy narazili nas na znaczne koszty i straty (około 40 000 $AU strata na nieruchomości, 40 000 $AD spadek naszego zabezpieczenia na hipotece, około 100 000 $AD koszty sadowe, prawne i inne. Co daje wartość w złotych około 476 000 PL). Polacy którym zaufaliśmy i chcieliśmy promować ich polskie produkty na Świecie.

Zgodnie z prawem i moralnością to nie my jako ofiary przestępstw zobowiązani jesteśmy ponosić tak znaczne koszty i straty powstałe w wyniku nielegalnych działań i zaniechań.

Zwracam uwagę, iż niereagowanie przez Urzędnika na zaistniałe fakty i przestępstwa, również jest przestępstwem.
Ponownie podkreślam, iż procesy sadowe zostały bezpodstawnie wszczęte przez autoryzowanych przedstawicieli handlowych Drutex, w wyniku zaistniałego pomiędzy nimi biznesowego konfliktu i tym sposobem zostaliśmy OFIARAMI ich bezprawnych działań, o czym Drutex doskonale wiedział i był informowany.

Fakty te świadczą o dokonanym na nas bezprawiu i moralnym skandalu.
Do dnia dzisiejszego Ambasador Polskiej Gospodarki – Drutex, nie ustosunkował się do zaistniałych faktów, pomimo, iż jako nabywcy jego produktów, którzy obdarzyli go zaufaniem prosiliśmy go o to.

Opisując te fakty, mam na uwadze prawo, prawa klienta – dobro społeczne i tym samym zwracam uwagę polskich producentów, aby dokonując wyboru swoich autoryzowanych przedstawicieli handlowych mieli na uwadze prawo, etykę, prawa i dobro nabywców swoich produktów, którzy im zaufają.

Pragnę również, aby Urzędy i Instytucje odpowiedzialne za wizerunek polskich producentów i produktów, nie ograniczali się jedynie do celebrowania, ale by zgodnie z prawem i ich kompetencjami reagowały na czynione bezprawie, czyniąc to dla dobra polskich producentów, polskich produktów i praw nabywców tych produktów.

Wierzę, że nasza historia, pomimo ogarniającego nas chaosu, pozwoli ludziom zaufania publicznego i producentom dostrzec fundamentalną zasadę demokratycznego państwa, która gwarantuje jednostce prawo do poszanowania jego praw nabytych, poszanowania podstawowych praw człowieka i obywatela, jak i praw klienta.

Ewa
Załączniki
o13 - Copy.jpg
(27.26 KiB) Nie pobierany
o8.jpg
o6 - Copy.jpg
IMG_6545 - Copy.jpg
f7.jpg
(33 KiB) Nie pobierany
f5.jpg
(31.83 KiB) Nie pobierany
o10.jpg

oknoAD


klajster
Fachowiec
Fachowiec
Posty: 231
Rejestracja: pn lip 12, 2004 2:38 am
Lokalizacja: lubelskie

Re: Drutex w Australii

Post autor: klajster » pn wrz 30, 2019 3:05 pm

Myślę myślę i wymyśleć nie mogę dlaczego Wasz dom stracił na wartosci 40.000 dol. Proszę o rzeczowe wyjaśnienie,

Odpowiedz

Wróć do „Pytania i opinie o firmach z branży Stolarki”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości